S podjetjem Elektrointel poslovno sodelujemo že več let. O njih lahko govorim samo v superlativih. Profesionalen odnos, natančnost, prilagodljivost in spoštovanje dogovorjenih rokov.